คุตบะฮ์ (ธรรมเทศนา)
Powered by OrdaSoft!

ผลของตักวา (ความยำเกรงพระเจ้า) ในวจนะของอิมามญะวาด (อ.) "ตักวา" (ความยำเกรงพระเจ้า) คืออัญมณีที่ล้ำค่าและเป็นเสหมือนเคมี (กิมียาอ์) หรือศิลานักปราชญ์ (2) ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตส่วนบุคคลและสังคม ชีวิตทางโลกและชีวิตทางปรโลกของมนุษย์ และบุคคลผู้มีความยำเกรง (ตักวา) ต่อพระผู้เป็นเจ้าและปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดตามบทบัญญัติของศาสนานั้น เขาจะได้รับประโยชน์จากพรและความจำเริญ (บะรอกัต) ที่มากมายของมัน

การค้าที่จะได้รับผลกำไรเป็นทวีคูณ ในทัศนะอิสลาม ในคำสอนของอิสลามถือว่าโลกนี้ (ดุนยา) เปรียบได้ดังสถานที่ทำการค้า แน่นอนยิ่งว่าหากการค้านั้น ผู้ที่ทำการค้าร่วมกับเราซึ่งเขาจะไม่อธรรมต่อเราแม้แต่เพียงเล็กน้อย และในขณะเดียวกันในการค้าที่เป็นเรื่องเล็กน้อยธรรมดาๆ แต่เขากลับให้ผลกำไรแก่เราเป็นทวีคูณนั้น เราย่อมจะไม่ลังเลใจที่จะทำการค้าขายกับเขา...

ชะฟาอัตของท่านหญิงมะอ์ซูมะฮ์ (อ.) ผลของการยึดมั่นในบทบัญญัติศาสนา  ไม่ต้องสงสัยเลยว่า ชะฟาอัต (การอนุเคราะห์ การช่วยวิงวอนขอให้พ้นโทษ) ของท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ มะอ์ซูมะฮ์ (อ.) นอกเหนือจากจะเกิดขึ้นกับผู้ที่แสดงออกซึ่งความรักทางภายนอกที่มีต่อท่านแล้ว ยังต้องมีความผูกพันทางด้านจิตใจและการกระทำของท่านอีกด้วย......

กุญแจไขความสำเร็จและความโชคดี จากคำสอนของคัมภีร์อัลกุรอาน โองการจำนวนมากของคัมภีร์อัลกุรอาน ได้อธิบายถึงคุณลักษณะพิเศษของผู้ที่บรรลุความสำเร็จและความผาสุกไพบูลย์ไว้ สำหรับผู้ที่ปรารถนาความสำเร็จและความผาสุกไพบูลย์ที่แท้จริงในชีวิต...

การรักษาเกียรติและแนวทางการเคารพเกียรติผู้อื่นในอิสลาม การรักษาเกียรติของผู้อื่น การด่าทอและการใช้คำพูดที่หยาบคายนั้นจะไม่สามารถยับยั้งผู้อื่นจากแนวทางที่ไม่ถูกต้องได้เลย ในทางตรงกันข้ามการด่าทอและการใช้วาจาสามหาวจะทำให้บุคคลเหล่านั้นดื้อด้านอยู่บนความคิดและความเชื่อที่หลงผิด

สามเงื่อนไขสำคัญสำหรับการมีความศรัทธาที่สมบูรณ์ ท่านศาสนทูตของอัลลอฮ์ (ซ็อลฯ) ได้อธิบายถึงคุณลักษณะต่างๆ ที่สมบูรณ์ของความศรัทธาของคนเรา ว่า เมื่อเขาพึงพอใจ ความพึงพอใจของเขาจะไม่ทำให้เขาเข้าสู่สิ่งที่ไร้สาระ เมื่อเขาโกรธ ความโกรธของเขาจะไม่ทำให้เขาออกจากสัจธรรม เมื่อเขามีอำนาจ เขาจะไม่รับเอาสิ่งที่ไม่ใช่สิทธิ์ของเขา

 พฤติกรรมบางอย่างในชีวิตทางโลกนี้ ที่เป็นปัจจัยแห่งความตกต่ำของมนุษย์ พฤติกรรมบางอย่างในชีวิตทางโลกนี้ที่เป็นสาเหตุแห่งความตกต่ำของมนุษย์ และความหมายของความตกต่ำนั้น โดยส่วนใหญ่แล้วจะหมายถึงความตกต่ำทางจิตวิญญาณ

มิติด้านในของหัวใจที่บริสุทธิ์ : สิ่งใดทำให้หัวใจป่วยไข้ และแนวทางเยียวยารักษาอย่างไร? ไม่ต้องสงสัยเลยว่า หัวใจของมนุษย์ทุกคนมีสองมิติ คือมิติทางกายภาพและมิติทางจิตวิญญาณ และทำนองเดียวกับที่มิติทางกายภาพของมันนั้น จะประสบกับโรคภัยต่างๆ มากมาย และจะทำให้อวัยวะส่วนอื่นๆ ของร่างกายเกิดความบกพร่องและการเคลื่อนไหวต่างๆ ของร่างกายก็จะเกิดความผิดปกติ มิติทางจิตวิญญาณของมันก็เช่นเดียวกัน.....

ผู้เยี่ยมชมอยู่ขณะนี้

มี 1919 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

17303820
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
21294
95563
310489
16286150
2392484
2488973
17303820

พ 24 ก.ค. 2024 :: 06:18:42