คุตบะฮ์ (ธรรมเทศนา)
Powered by OrdaSoft!

ความหมายของการยำเกรง (ตักวา) ในอัลกุรอานคำว่า “ตักวา” ในสำนวนทางศาสนานั้นหมายถึง การหลีกเลี่ยงและการออกห่างจากทุกการกระทำหรือทุกสิ่งที่บั่นทอนและทำลายการยึดมั่นต่อศาสนาในตัวเราหรือทำให้มันอ่อนแอ และเป็นสื่อของการถูกลงโทษทั้งในโลกนี้และในปรโลก.......

สองหลักประกัน จากความเมตตาของพระผู้เป็นเจ้า (ซบ.)ความยำเกรงพระเจ้า จะให้การรู้แจ้งและญาณทิพย์แก่มนุษย์ เช่นเดียวกับที่การรู้แจ้งและการหยั่งรู้นั้นก็จะทำให้มนุษย์เกิดตักวา (ความยำเกรงพระเจ้า) กล่าวคือทั้งสองจะมีผลสนองและปฏิสัมพันธ์ต่อกันและกัน......

 ชะฟาอัตของท่านหญิงมะอ์ซูมะฮ์ (อ.) ผลของการยึดมั่นในบทบัญญัติศาสนา ไม่ต้องสงสัยเลยว่า ชะฟาอัต (การอนุเคราะห์ การช่วยวิงวอนขอให้พ้นโทษ) ของท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ มะอ์ซูมะฮ์ (อ.) นอกเหนือจากจะเกิดขึ้นกับผู้ที่แสดงออกซึ่งความรักทางภายนอกที่มีต่อท่านแล้ว ยังต้องมีความผูกพันทางด้านจิตใจและการกระทำของท่านอีกด้วย......

วิทยปัญญา ปัจจัยมุ่งสู่การมีบั้นปลายชีวิตที่ดีงาม  บนพื้นฐานคำสอนของอิสลาม มนุษย์เราจำเป็นต้องวิงวอนขอความต้องการต่างๆ ทั้งหมดของตนเองจากพระผู้เป็นเจ้า และเพื่อที่จะได้มาซึ่งสิ่งต้องการและปัจจัยจำเป็นทั้งหลายในชีวิตนั้นจะต้องไม่พึ่งพิงอยู่ที่สื่อทางภายนอกเพียงอย่างเดียว....

ความไม่ใส่ใจต่อคำสั่งของศาสนา คือตัวอย่างของความเป็นคนไร้ศาสนาการไม่ให้ความสำคัญต่อคำสอนและหลักปฏิบัติของศาสนานั้นคือบ่อเกิดของความขาดทุนและการลงโทษจากพระผู้เป็นเจ้า จากคำพูดของบรรดามะอ์ซูม (อ.) ที่ได้อธิบายถึงคนที่ไม่ใส่ใจต่อคำสอนและคำ.....

บรรทัดฐานการดำเนินชีวิต ด้วยการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนมนุษย์การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนมนุษย์ หมายถึง การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับของผู้คน การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน การทำคุณประโยชน์ให้แก่ประชาชน การรับใช้บริการเพื่อนมนุษย์ การร่วม....

สถานะและเกียรติของความเป็นมนุษย์ มนุษย์ในท่ามกลางสิ่งถูกสร้างทั้งมวลนั้นมีสถานะและเกียรติที่สูงส่งที่สุด เนื่องจากพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสร้าง ได้ทรงคัดเลือกมนุษย์ในฐานะตัวแทนของพระองค์ในหน้าพื้นพิภพ.....

กุญแจไขความสำเร็จและความโชคดี จากคำสอนของคัมภีร์อัลกุรอานโองการจำนวนมากของคัมภีร์อัลกุรอาน ได้อธิบายถึงคุณลักษณะพิเศษของผู้ที่บรรลุความสำเร็จและความผาสุกไพบูลย์ไว้ สำหรับผู้ที่ปรารถนาความสำเร็จและความผาสุกไพบูลย์ที่แท้จริงในชีวิต...

ผู้เยี่ยมชมอยู่ขณะนี้

มี 116 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

0862825
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
252
772
3540
853893
16776
26088
862825

พฤ 22 ต.ค. 2020 :: 07:23:42